Hlášení poruch a havárií

Tel.   +420 773 833 596
Tel.   +420 773 833 597

tlosro4

Rozvody a objektové stanice v lokalitách Zahradní, Bratrská a Osecká

Od roku 2012 funguje soustava centrálního zásobování teplem ze zdroje ENERGOCENTRUM Zahradní, kdy došlo k propojení rozvodů lokalit ulic Zahradní, Bratrská a Osecká teplovodem částí ulice Souhradní.

Celková délka rozvodů je 3 700 metrů, přenosová kapacita 4,620 MWt, položeno bezkanálové …

Kotelna ZŠ a MŠ Osek na Bečvou

Zdroj výroby a regulace tepla školy byl v roce 2017 komplexně modernizován, stávající technologie zlikvidována a nahrazena novou typově odpovídající jako ve všech ostatních provozovnách společnosti.

Zdroj je osazen 2 ks kondenzačních kotlů Viessmann o celkovém instalovaném výkonu 260 kW, …

Kotelna ZŠ a MŠ Loučka

Jediná uhelná kotelna, rekonstruovaná v roce 2013, rekonstrukce plně financovaná společností, vytápí objekt základní školy a mateřské školy v místní části města – Loučka.