Hlášení poruch a havárií

Tel.   +420 773 833 596
Tel.   +420 773 833 597

MINIBLOK Čechova 1224

Zdroj výroby a regulace tepla nahradil od roku 2012 dodávky tepla pro otop a výrobu teplé vody pro bytové domy Čechova 1224 a 1233 z doposud dodávané blokové kotelny Čechova 1420. Provoz tohoto zdroje  byl ukončen v souvislosti s vybudováním centralizované soustavy z ENERGOCENTRA Zahradní. MINIBLOK Čechova 1224 je osazen 2 ks kondenzačních kotlů Viessmann a její instalovaný výkon je 266 kW.

Areál bývalé kotelny byl předán TSmL a je zde provozován sběrný dvůr odpadu.