Hlášení poruch a havárií

Tel.   +420 773 833 596
Tel.   +420 773 833 597

ENERGOCENTRUM Hranická

Největší z domovních zdrojů výroby a regulace tepla, který zásobuje  tepelnou energií pro otop a výrobu teplé vody přilehlý bytový dům č.p. 1118. Je osazena 2 ks kotlů Die Dittrich a od roku 2014 byl ve spolupráci s ČEZ energo s.r.o. i  kogenerační jednotky o výkonu 30 kWe. Elektrická energie je dodávána přímo na rozvod  bytového domu. Celkový instalovaný zdroje je 578 kW.