Hlášení poruch a havárií

Tel.   +420 773 833 596
Tel.   +420 773 833 597

ENERGOCENTRUM Zahradní – Na Bečvě 1398

Kotelna s nejvyšším instalovaným výkonem (4,781 MW) a rovněž s nejmodernější technologií.

Zásobuje teplem a teplou vodou přilehlé sídliště ulic Zahradní, Bratrská a  Osecká. Je osazena 3 kondenzačnímu kotli Viessmann, každý  o instalovaném výkonu 890 kW a zde je  nainstalována kogenerační jednotka pro společnou výrobu elektřiny a tepla o elektrickém výkonu 1 MWe a tepelném výkonu 1,2 MWt. 

V prostoru provozovny je umístěna dílna údržby a centrální dispečink, ze kterého se  monitorují a ovládají všechny zdroje výroby a regulace tepla a domovní výměníkové stanice  v Lipníku nad Bečvou a Oseku nad Bečvou.