Hlášení poruch
+420 773 833 596 | +420 773 833 597

TEPLO LIPNÍK NAD BEČVOU, A.S.

KOTELNY

Energocentrum Hranická

10. 8. 2019

Největší z domovních zdrojů výroby a regulace tepla, který zásobuje tepelnou energií pro otop a výrobu teplé vody přilehlý bytový dům č.p. 1118. Je osazena 2 ks kotlů Die Dittrich a od roku 2014 byl ve spolupráci s ČEZ energo s.r.o. i kogenerační jednotky o výkonu 30 kWe.

Elektrická energie je dodávána přímo na rozvod bytového domu. Celkový instalovaný zdroje je 578 kW.