Hlášení poruch
+420 773 833 596 | +420 773 833 597

TEPLO LIPNÍK NAD BEČVOU, A.S.

KOTELNY

Rozvody a objektové stanice v lokalitách Zahradní, Bratrská a Osecká

10. 8. 2019

Od roku 2012 funguje soustava centrálního zásobování teplem ze zdroje ENERGOCENTRUM Zahradní, kdy došlo k propojení rozvodů lokalit ulic Zahradní, Bratrská a Osecká teplovodem částí ulice Souhradní.

Celková délka rozvodů je 3 700 metrů, přenosová kapacita 4,620 MWt, položeno bezkanálové vedení předizolovaným potrubím typu Logstor Lor ( Dánsko) . Celkové celoroční ztráty v rozvodech se pohybují kolem 9,5%, v otopném období v průměru kolem 2 %. V trasách teplovodů jsou položeny i komunikační kabely k domovním předávacím stanicím v objektech odběratelů pro řízení provozu výměníkových stanic z dispečinku provozovny Zahradní.

Z dvoutrubkových rozvodů je zásobováno celkem 33 domovních předávacích stanic tepla. Výroba teplé vody probíhá přímo v domovních stanicích u odběratelů přes deskové výměníky tepla, cirkulace teplé vody probíhá pouze v objektu.

Celkové řešení modernizace tepelného hospodářství v Lipníku nad Bečvou bylo v roce 2014 oceněno Čestným uznáním PROJEKT ROKU 2014, které uděluje Teplárenské sdružení České republiky za mimořádné projekty.