Hlášení poruch
+420 773 833 596 | +420 773 833 597

TEPLO LIPNÍK NAD BEČVOU, A.S.

REFERENCE

Výměna rozvodů, ZTI a vytápění domu nám. TGM 14

13. 4. 2021

Provedené práce: provedení nových rozvodů vody, odpadů a kanalizace, instalace kotlů do bytových jednotek, úprava rozvodů vody ve sklepech domu, instalace zařizovacích předmětů v kuchyňských linkách a instalace zařizovacích předmětů koupelen

Realizace: 5/2020 – 11/2020

Investor akce: Město Lipník nad Bečvou

Hodnota: 418 422,- Kč bez DPH

Rekonstrukce 3 sociálních zařízení MŠ Zelinka

13. 4. 2021

Provedené práce: provedení nových rozvodů vody, odpadů a kanalizace, instalace zařizovacích předmětů – umyvadla, WC, úprava topení vč. instalace nových radiátorů, úprava svodů vody ze střechy

Realizace: zahájení 4/2020 průběžně dle provozu školky 8/2020

Investor: Mateřská škola Lipník nad Bečvou

Hodnota: 323 735,- Kč bez DPH

Stavební úpravy ZŠ Dolní Újezd-II. etapa

13. 4. 2021

Provedené práce: rozvody vody a odpadů sociálního zařízení v budově ZŠ vč. zařízení na výrobu teplé vody , instalace zařizovacích předmětů, úprava vytápění prostorů, opravy rozvodů vody do tříd

Realizace: 6/2020 – 8/2020

Investor akce: Obec Dolní Újezd

Hodnota: 421 147,- Kč bez DPH

Kulturní dům Trnávka-rekonstrukce vytápění

13. 4. 2021

Provedené práce: likvidace stávajícího uhelného kotle, narazení kotle na pelety, napojení na stávající rozvod, součástí akce byla i kompletní stavební úprava prostoru kotelny, zednické práce, malby, dlažba

Realizace: 6/2020

Investor akce: Město Lipník nad Bečvou

Hodnota: 166 949,- Kč bez DPH

ZŠ a MŠ Loučka-rekonstrukce vytápění

13. 4. 2021

Provedené práce: Kompletní výměna rozvodů topné vody v celém objektu školy, výměna radiátorových těles vč. instalace termostatických ventilů, samostatné oddělení jednotlivých částí školy pro regulaci vytápění objektu , součástí akce je úprava stávající uhelné kotelny instalování akumulačních nádrží do prostoru kotelny, nový systém měření a regulace vč. přenosu dat na centrální dispečink provozovatele)

Realizace: 6/2020 – 8/2020

Investor akce: ZŠ a MŠ Loučka, Lipník nad Bečvou

Hodnota: 1 043 710,- Kč. Bez DPH