Hlášení poruch
+420 773 833 596 | +420 773 833 597

TEPLO LIPNÍK NAD BEČVOU, A.S.

Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství firmy představuje po modernizacích a rekonstrukcích v letech 2011 až 2015 celkem 15 zdrojů výroby a regulace tepelné energie a teplovodní síť o délce cca 2,5 km vč. instalovaných kogeneračních jednotek na zdrojích Zahradní a Hranická 1410.

Tepelné hospodářství

Technologie výroby tepelné energie

Od roku 2011 proběhla další modernizace, u zásadních zdrojů výroby tepla byly instalovány kondenzační kotle s vysokou účinností.

Došlo k rovněž centralizaci vytápění dvou největších sídlištních celků – lokalit Zahradní a Bratrská, propojením tepelných soustav a byla provedena komplexní rekonstrukce stávající rozvodů tepla za bezkanálové vedení předizolovaným potrubím.

Od roku 2014 je v provozu kogenerační jednotka ke kotelně Zahradní o výkonu 1 200 KWe a kotelně Hranická 1410 o výkonu 30 kWe, zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla z paliva zemního plynu.

Kogenerační jednotku nainstalovala firma ČEZ energo s.r.o., elektřina z výroby je dodávána do rozvodných sítí ČEZ, a.s., teplo je dodáváno do tepelných rozvodů společnosti.

Ceny tepelné energie

Odběratelská struktura

Společnost TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. dodává tepelnou energii pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody do 1103 domácností a do dalších nebytových objektů.

Celkový objem dodávek po provedeném zateplení objektů odběratelů se pohybuje kolem 30 tis. GJ ročně.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. je rovněž provozovatelem tepelných zdrojů ve vlastnictví jiných právnických osob a obce Osek nad Bečvou.

Nejvýznamnější odběratelé tepla

  • Stavební bytové družstvo Přerov
  • Město Lipník nad Bečvou
  • Společenství vlastníků jednotek bytů
  • Sociální služby Lipník nad Bečvou

Reference