Hlášení poruch a havárií

Tel.   +420 773 833 596
Tel.   +420 773 833 597

Teplo Lipník nad Bečvou, a.s.

výrobce a dodavatel tepelné energie

Historie společnosti

Akciová společnost TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. vznikla na základě usnesení zastupitelstva Města Lipník nad Bečvou k 1.1.1995 jako příspěvková organizace města a právním nástupcem Podniku bytového hospodářství s.p. Lipník nad Bečvou.

Předmětem činnosti bylo zejména zabezpečení výroby a rozvodu tepelné energie a teplé užitkové vody na základě státní autorizace.

S ohledem na charakter činnosti příspěvkové organizace, rozhodlo zastupitelstvo Města Lipník nad Bečvou o převodu činností na nově založenou akciovou společnost TEPLO Lipník nad Bečvou k 30.6.2001.

Akciová společnost TEPLO Lipník nad Bečvou zahájila obchodní činnost od 1.7.2001, kdy převzala veškerý movitý a nemovitý majetek tepelných zdrojů.

Mimo hlavní činnost společnosti – výrobou a rozvody tepelné energie dále společnost poskytuje i níže uvedené služby.

Další poskytované služby

  • vodoinstalatérství a topenářství
  • montáže, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení
  • výroba, opravy a montáže měřidel
  • činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • výroba tepelné energie a rozvody tepelné energie nepodléhající licenci
  • správa a údržba nemovitostí