Hlášení poruch
+420 773 833 596 | +420 773 833 597

TEPLO LIPNÍK NAD BEČVOU, A.S.

KOTELNY

Kotelna ZŠ a MŠ Osek na Bečvou

10. 8. 2019

Zdroj výroby a regulace tepla školy byl v roce 2017 komplexně modernizován, stávající technologie zlikvidována a nahrazena novou typově odpovídající jako ve všech ostatních provozovnách společnosti.

Zdroj je osazen 2 ks kondenzačních kotlů Viessmann o celkovém instalovaném výkonu 260 kW, pro výrobu teplé vody pak plynové ohřívače. Vytápění tělocvičny je zajišťováno předizolovaným teplovodem přes nádvoří školy. po dokončení přístavby mateřské školy pak celková rekonstrukce zásobování teplem školy bude dokončena propojením jednotlivých částí areálu.

Provozovna je napojena ne centrální dispečink Zahradní, odkud je provoz monitorován a řízen.